Tractaments

Noms complerts

Hi ha espècies que només usen nom (ex: Worf) i altres que utilitzen nom i cognom (ex: William Riker).

Un cas a banda son els trills: Els hostes utilitzen nom i cognom i els simbionts només nom. Després de la unió, l'ésser resultant acostuma a utilitzar com a nom complert només el del simbiont, però també pot utilitzar com a nom complert el nom de l'hoste, seguit del nom del simbiont (ex: Dax o Jadzia Dax, són noms complerts del mateix ésser format pel nom de l'hoste, Jadzia, i el del simbiont, Dax).

Tractament informal

En circumstàncies informals s'acostuma a utilitzar només el nom (ex: Worf; ex: William).

Tractament formal

En circumstàncies formals, s'utilitzarà el rang seguit del cognom (ex: Comandant Riker) o el rang seguit del nom si l'espècie no té cognom (ex: Tinent Worf). En el cas dels tinents júnior s'utilitzarà com a rang tinent. Als tinents-comandants també se'ls pot donar de forma abreujada el títol de comandant. Als nivells superiors de Suboficials s'els aplica el tractament de cap (ex: Cap O'Brien).

En els oficials científics o enginyers, el càrrec o el títol acadèmic pot substituir al rang (ex Doctor McCoy o Consellera Troi).

Quan no hi hagi ambigüitat possible, es pot utilitzar el rang sol (ex: Capità [si només n'hi ha un a bord], ex Alferes: Traci rumb... [ordre dirigida al alferes que ocupa el lloc d'oficial de control de vol]). A un superior també se'l pot anomenar simplement Senyor (especialment en expressions com Sí, Senyor!) i a un subordinat és possible dirigir-se'hi com a Senyor seguit del cognom (o del nom si s'escau) (ex: Senyor Spock).

Al primer oficial també se'l pot anomenar Número u.

Tractaments protocolaris i altres depenents d'espècie

Els klingon utilitzen en circumstàncies protocolàries el seu nom seguit pel del seu pare (ex: Worf, fill de Mogh).

Els vulcans també utilitzen el nom propi seguit pel del pare o mare, si aquests a la seva vegada són especialment coneguts, la llista pot seguir allargant-se més i més (ex: Spock, fill de Sarek, fill de Solkar).

Els trills utilitzen el nom complert amb el del hoste al davant quan volen diferenciar de quina simbiosi anterior fan referència (ex: el trill Dax va fer la simbiosi Emony Dax abans que la Jadzia Dax).